{  OP 1.1  }

Breed en kerndoelendekkend onderwijsaanbod dat voorbereid op het vervolgonderwijs

Suggesties voor het invullen van OP 1.1

EIS:

De school bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Zij biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. We willen dat elke leerling een stevige basis heeft in kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, zodat ze met vertrouwen en succes kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat al onze leerlingen voldoende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen hebben opgebouwd om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs op het niveau dat het beste bij hen past. Concreet streven we ernaar dat minimaal 85% van onze leerlingen succesvol doorstroomt naar een passend niveau in het voortgezet onderwijs en na 3 jaar op of boven het niveau zit als waarop de leerling instroomt (onderwijspositie).

Gekoppelde acties

Om deze ambitie te realiseren, bieden we als school een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod aan. We zorgen ervoor dat ons onderwijsprogramma goed aansluit bij de leerbehoeften van onze leerlingen. Daarnaast besteden we aandacht aan het ontwikkelen van studievaardigheden, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. We stimuleren een actieve leerhouding en bevorderen een positieve leeromgeving waarin leerlingen zich gesteund en gewaardeerd voelen.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie en doelstelling hebben bereikt, gebruiken we diverse meetinstrumenten. We hanteren gestandaardiseerde toetsen om de cognitieve vaardigheden van onze leerlingen te evalueren. Daarnaast verzamelen we feedback van docenten, ouders en leerlingen zelf om de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en welbevinden in kaart te brengen. Verder analyseren we de doorstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs om het percentage leerlingen dat succesvol doorstroomt te meten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer