{  OP 1.2  }

Aanbod dekkend voor de doorstroomtoets

Suggesties voor het invullen van OP 1.2

EIS:

Het aanbod is dekkend voor de doorstroomtoets. Onder aanbod verstaan we alle lesinhouden, ook die digitaal zijn of online aangeboden worden.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om met ons onderwijsaanbod de leerlingen optimaal voor te bereiden op de doorstroomtoets, zodat elke leerling goed is toegerust om het resultaat te halen dat past bij hun capaciteiten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat ten minste 90% van onze leerlingen een doorstroomtoetsresultaat behaalt dat overeenkomt met het schooladvies van de docenten. Dit betekent dat het onderwijsaanbod van de school effectief moet zijn in het overbrengen van de benodigde kennis en vaardigheden en aansluit op de verwachtingen van zowel de leerlingen als de docenten.

Gekoppelde acties

  • Onze school maakt gebruik van de IEP doorstroomtoets. Deze toets is gebaseerd op de kerndoelen.
  • We hanteren actuele lesmethodes die dekkend zijn voor de kerndoelen.

Meten van het resultaat

  • We analyseren jaarlijks de resultaten van de doorstroomtoets: we zoeken naar een stijging van het percentage leerlingen dat een toetsresultaat behaalt dat overeenkomt met het schooladvies van de docenten.
  • We evalueren tussentijdse toetsresultaten en voortgangsrapporten van leerlingen om de effectiviteit van het curriculum te evalueren.
  • Tweejaarlijks voeren we een check uit op het dekken van de kerndoelen van onze gehanteerde lesmethodes.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer