{  OP 1.3  }

Aanbod afgestemd op de leerlingpopulatie en behoeften van leerlingen

Suggesties voor het invullen van OP 1.3

EIS:

Het aanbod van de school is afgestemd op de leerlingenpopulatie en sluit aan bij het (taal)niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het aanbod wordt waar nodig gedurende de schoolloopbaan verdiept en verbreed, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om onderwijs aan te bieden dat is afgestemd op de leerlingenpopulatie en aansluit bij het (taal)niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We willen ervoor zorgen dat elke leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat elke leerling passend onderwijs krijgt aangeboden dat is afgestemd op zijn of haar niveau en behoeften, waardoor een ononderbroken ontwikkeling mogelijk is. We willen dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt en de school verlaat met de benodigde kennis, vaardigheden en competenties om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en later in de maatschappij.

Een concreet, meetbaar doel is: In het schooljaar 2023-2024 hebben alle leerlingen minimaal het niveau behaald dat past bij hun leeftijd en onderwijsbehoeften.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, voeren we de volgende acties uit:

  • We maken gebruik van verschillende didactische werkvormen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • We bieden differentiatie aan, zodat elke leerling op zijn of haar niveau kan werken.
  • We monitoren de voortgang van de leerlingen door middel van toetsen en observaties.
  • We bespreken de voortgang van de leerlingen regelmatig tijdens overlegmomenten met collega’s en ouders.
  • We zorgen voor bijscholing van het team om de expertise en vaardigheden van de leerkrachten te vergroten en te blijven ontwikkelen.

Meten van het resultaat

We meten of we de ambitie/het doel bereiken door:

  • Het evalueren van de toetsresultaten en de voortgang van de leerlingen.
  • Het monitoren van het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
  • Het regelmatig bespreken van de voortgang van de leerlingen tijdens overlegmomenten met collega’s en ouders.
  • Het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs te meten en te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer