{  OP 1.4  }

Doelgericht, samenhangend aanbod en doorlopende leerlijn

Suggesties voor het invullen van OP 1.4

EIS:

Het aanbod is doelgericht, samenhangend en herkenbaar. Bovendien heeft de school de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren verdeeld.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om een doelgericht, samenhangend en herkenbaar onderwijsaanbod te bieden dat evenwichtig en in samenhang over de leerjaren is verdeeld.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen een brede en samenhangende kennisbasis ontwikkelen die hen in staat stelt om de gestelde leerdoelen te behalen en zich optimaal te ontwikkelen.

Concreet, meetbaar doel:
In de komende 2 jaar willen we ervoor zorgen dat minimaal 90% van onze leerlingen de gestelde leerdoelen behaalt.

Gekoppelde acties

Om deze ambitie te realiseren, hebben we de volgende acties gekoppeld:

  • We ontwikkelen een curriculum dat is gebaseerd op de kerndoelen en dat evenwichtig en in samenhang over de leerjaren is verdeeld.
  • We zorgen voor een duidelijke structuur en organisatie van het onderwijsaanbod, zodat dit voor leerlingen en ouders herkenbaar is.
  • We monitoren en evalueren voortdurend ons onderwijsaanbod om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de behoeften en ontwikkeling van onze leerlingen.

Meten van het resultaat

We meten of onze ambitie/het doel bereikt is aan de hand van verschillende indicatoren, zoals:

  • Het behalen van gestelde leerdoelen door onze leerlingen.
  • De tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijsaanbod.
  • De feedback van leerkrachten op het curriculum en de organisatie van het onderwijsaanbod.
  • Het resultaat van interne en externe evaluaties van ons onderwijs.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer