{  OP 2.3  }

Informeren ouders over voortgang van hun kind

Suggesties voor het invullen van OP 2.3

EIS:

De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.

Ambitie van de school

Als school streven we ernaar om een open en transparante communicatie te hebben met ouders over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat ouders regelmatig geïnformeerd worden over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind, zodat ze betrokken blijven bij de school en de ontwikkeling van hun kind.

Concreet meetbaar doel:
Elke ouder ontvangt minimaal 3 keer per jaar een persoonlijk ontwikkelingsverslag van hun kind, waarin de ontwikkeling en vorderingen van het kind beschreven worden.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, ondernemen we de volgende acties:

  • We gebruiken een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen bij te houden.
  • We organiseren minimaal 3 keer per jaar oudergesprekken waarin we de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen bespreken.
  • We versturen minimaal 3 keer per jaar een persoonlijk ontwikkelingsverslag naar de ouders waarin we de ontwikkeling en vorderingen van hun kind beschrijven.
  • We bieden ouders de mogelijkheid om tussentijds contact op te nemen met de leerkracht voor een update over de ontwikkeling van hun kind.

Meten van het resultaat

We meten of het doel bereikt is door:

  • Bij te houden hoeveel oudergesprekken er per jaar worden gevoerd.
  • Te monitoren hoeveel persoonlijke ontwikkelingsverslagen er per jaar worden verstuurd en of deze tijdig en volledig zijn.
  • Door regelmatig feedback te vragen aan ouders over de communicatie en informatievoorziening vanuit school.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer