{  OP 2.5  }

Schoolondersteuningsprofiel

Suggesties voor het invullen van OP 2.5

EIS:

De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een inclusieve leeromgeving te bieden waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen, inclusief diegenen die extra ondersteuning nodig hebben, zich veilig, gewaardeerd en gehoord voelen.

Beoogd resultaat

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school bevat een duidelijke beschrijving van wat we verstaan onder extra ondersteuning en welke voorzieningen we kunnen bieden. Dit document is toegankelijk voor ouders, leerlingen en professionals en geeft hen inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van onze school.

Meetbaar doel:
In juni 2023 zal het schoolondersteuningsprofiel van onze school volledig zijn bijgewerkt en openbaar zijn gemaakt op onze schoolwebsite.

Gekoppelde acties

  • Een werkgroep bestaande uit leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiding en eventueel andere betrokkenen zal het schoolondersteuningsprofiel van onze school bijwerken en actualiseren.
  • We zullen overleggen met ouders en leerlingen om hun input te krijgen over hoe we onze ondersteuningsmogelijkheden kunnen verbeteren en aanpassen aan hun behoeften.
  • We zullen de bijgewerkte versie van het schoolondersteuningsprofiel delen via onze schoolwebsite en andere relevante kanalen om de toegankelijkheid te vergroten.

Meten van het resultaat

We zullen in juni 2023 controleren of het bijgewerkte schoolondersteuningsprofiel op onze schoolwebsite is gepubliceerd. We zullen feedback van ouders en leerlingen verzamelen om te bepalen of het document relevant en toegankelijk is voor hen. Ook zullen we de implementatie van het schoolondersteuningsprofiel evalueren en waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer