{  OP 2.8  }

Leerling- en onderwijsvolgsysteem

Suggesties voor het invullen van OP 2.8

EIS:

De school gebruikt voor het verzamelen en vastleggen van (toets)informatie een leerling- en onderwijsvolgssysteem.

Ambitie van de school

De school heeft de ambitie om een gestroomlijnd en efficiënt leerling- en onderwijsvolgsysteem te implementeren en te gebruiken. Dit systeem moet het mogelijk maken om het leerproces en de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig te volgen, zodat docenten en ondersteunend personeel hun onderwijsaanpak kunnen afstemmen op de individuele behoeften van de leerlingen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat binnen een jaar na de implementatie van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, 100% van het onderwijzend en ondersteunend personeel het systeem actief en effectief gebruikt voor het monitoren, analyseren en bijsturen van het onderwijsproces.

Gekoppelde acties

a. Selectie en implementatie van een geschikt leerling- en onderwijsvolgsysteem dat aansluit bij de behoeften van de school en de leerlingen.
b. Training en ondersteuning voor docenten en ondersteunend personeel in het gebruik van het systeem.
c. Periodieke bijeenkomsten organiseren om de voortgang en het gebruik van het systeem te bespreken en ervaringen uit te wisselen.
d. Het opstellen van duidelijke richtlijnen en protocollen voor het invoeren, bijwerken en analyseren van gegevens in het systeem.
e. Het instellen van een aanspreekpunt binnen de school voor vragen en ondersteuning met betrekking tot het leerling- en onderwijsvolgsysteem.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang en het succes van de beoogde ambitie en het doel door:
a. Het monitoren van het gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem door het onderwijzend en ondersteunend personeel.
b. Het verzamelen van feedback van docenten en ondersteunend personeel over het systeem en de mate waarin het hen helpt bij het volgen en ondersteunen van de ontwikkeling van de leerlingen.
c. Het evalueren van de kwaliteit en volledigheid van de ingevoerde gegevens in het systeem.
d. Het bespreken van de voortgang en het gebruik van het systeem tijdens teambijeenkomsten en het identificeren van eventuele knelpunten of verbeterpunten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer