{  OP 3.1  }

Passend, stimulerend leerklimaat in de les en hoge verwachtingen

Suggesties voor het invullen van OP 3.1

EIS:

De leraren creëren in hun lessen een pedagogisch en didactisch passend en stimulerend leerklimaat, waardoor de leerlingen zich veilig voelen en actief betrokken zijn. De leraren tonen hoge verwachtingen van alle leerlingen.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om een inclusieve en stimulerende leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen zich veilig, gewaardeerd en betrokken voelen. We streven naar een pedagogisch en didactisch passend leerklimaat waarin elke leerling de mogelijkheid krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen zich actief betrokken voelen bij het leerproces, dat ze zich veilig en ondersteund voelen in de schoolomgeving en dat ze gemotiveerd zijn om te leren en te groeien.

Concreet, meetbaar doel: We streven ernaar om de actieve betrokkenheid van leerlingen te verhogen, gemeten aan de hand van de participatiegraad in de klas en de feedback van leerlingen zelf over hun betrokkenheid bij het lesmateriaal.

Gekoppelde acties

  • Professionalisering van leraren: Leraren worden getraind in het creëren van een positief leerklimaat, het gebruik van effectieve pedagogische strategieën en het stellen van hoge verwachtingen voor alle leerlingen.
  • Differentiatie in lesgeven: Leraren passen hun instructiestijl aan om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften en leerstijlen van leerlingen. Ze gebruiken gedifferentieerde instructie en materialen om ervoor te zorgen dat elke leerling wordt uitgedaagd en ondersteund.
  • Sociale-emotionele ondersteuning: Er worden programma’s geïmplementeerd om de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, zoals mentorprogramma’s, sociale vaardigheidstrainingen en aandacht voor welbevinden in de lessen.
  • Positieve feedback en waardering: Leraren geven regelmatig positieve feedback en waardering aan leerlingen om hun zelfvertrouwen en motivatie te vergroten.

Meten van het resultaat

Om de beoogde ambitie te meten, zullen we gebruik maken van verschillende indicatoren:

  • Participatiegraad in de klas: We houden bij hoe vaak elke leerling actief deelneemt aan de lessen en deelneemt aan klasdiscussies.
  • Leerlingenenquêtes: We verzamelen feedback van leerlingen over hoe veilig ze zich voelen op school, hun betrokkenheid bij het leren en hun tevredenheid met de ondersteuning die ze ontvangen.
  • Leerresultaten: We evalueren de academische prestaties van leerlingen om te zien of er verbeteringen zijn naarmate we ons richten op het creëren van een stimulerend leerklimaat.
  • Observaties: Observaties van klassen worden uitgevoerd om te beoordelen of leraren effectieve pedagogische strategieën toepassen en hoge verwachtingen tonen aan alle leerlingen.

Door deze gegevens te analyseren, kunnen we zien of onze inspanningen succesvol zijn in het creëren van een pedagogisch en didactisch passend en stimulerend leerklimaat, waarin alle leerlingen zich veilig voelen en actief betrokken zijn, terwijl we hoge verwachtingen blijven tonen voor hun groei en ontwikkeling.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer