{  OP 3.3  }

Instructie & differentiatie

Suggesties voor het invullen van OP 3.3

EIS:

De leraren leggen de lesstof duidelijk uit en geven de leerlingen voldoende tijd om te oefenen met de lesstof. Zij stemmen daarbij de instructie, de verwerking en het tempo van hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van individuele en groepen leerlingen.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door ervoor te zorgen dat de leraren de lesstof duidelijk uitleggen en voldoende tijd geven aan de leerlingen om te oefenen. Daarnaast streven ze ernaar om de instructie, verwerking en het tempo van het onderwijs af te stemmen op de individuele en groepsonderwijsbehoeften van de leerlingen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de leerlingen beter begrijpen en in staat zijn om de lesstof toe te passen. Hierdoor zullen hun leerprestaties en betrokkenheid bij het onderwijs verbeteren.

Concreet, meetbaar doel: Het percentage leerlingen dat de leerstof begrijpt en de toetsen en opdrachten met succes voltooit, zal met minimaal 15% toenemen ten opzichte van het vorige schooljaar.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, zal de school de volgende acties ondernemen:

  • Leraren worden getraind in effectieve instructiemethoden en differentiatie om beter in te spelen op individuele leerbehoeften.
  • Er wordt extra tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van lesplannen die de nadruk leggen op duidelijke uitleg en voldoende oefenmogelijkheden.
  • Het gebruik van formatieve evaluatie en feedback wordt gestimuleerd om voortdurende aanpassing van het onderwijs te bevorderen.

Meten van het resultaat

De school zal de volgende indicatoren gebruiken om te meten of de beoogde ambitie/het doel is bereikt:

  • Prestatiegegevens, zoals cijfers en scores op toetsen en opdrachten, worden geanalyseerd om de vooruitgang van leerlingen te meten.
  • Observatie van lessen en lesmaterialen om de kwaliteit van de instructie en verwerking te beoordelen.
  • Feedback van leerlingen en ouders over hun ervaringen en perceptie van de verbeteringen in het onderwijs.
  • Vergelijking van de behaalde resultaten met het gestelde concreet, meetbaar doel (15% toename in begrip en succesvolle afronding van toetsen en opdrachten).

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer