{  OP 4.2  }

Activiteiten binnen de onderwijstijd

Suggesties voor het invullen van OP 4.2

EIS:

De school stelt daartoe, met instemming van de medezeggenschapsraad, vast welke activiteiten onder de onderwijstijd vallen. De school plant de onderwijsactiviteiten weloverwogen over het schooljaar en deze worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om onderwijsactiviteiten weloverwogen te plannen en uit te voeren, met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de onderwijsactiviteiten die onder de onderwijstijd vallen, passen bij de doelstellingen van onze school en bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Concreet en meetbaar doel:
De school zal ervoor zorgen dat alle onderwijsactiviteiten die onder de onderwijstijd vallen, voor het einde van het schooljaar zijn vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen zal de school de volgende acties ondernemen:

  • Het samenstellen van een team van leraren en ondersteunend personeel die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het plannen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten.
  • Het vaststellen van de onderwijsactiviteiten die onder de onderwijstijd vallen in overleg met de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren.
  • Het plannen van de onderwijsactiviteiten over het schooljaar heen, zodat deze in lijn zijn met de doelstellingen van onze school en bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Het monitoren van de uitvoering van de onderwijsactiviteiten gedurende het schooljaar en waar nodig bijsturen.

Meten van het resultaat

De school zal de voortgang van het behalen van het concreet en meetbare doel meten door het volgen van de volgende stappen:

  • Het monitoren van de voortgang van het samenstellen van het team van leraren en ondersteunend personeel verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten.
  • Het monitoren van het vaststellen van de onderwijsactiviteiten die onder de onderwijstijd vallen in overleg met (de oudergeleding van) de medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren voor het einde van het schooljaar.
  • Het monitoren van het plannen van de onderwijsactiviteiten over het schooljaar heen en het bijsturen waar nodig.
  • Het evalueren van de uitvoering van de onderwijsactiviteiten aan het einde van het schooljaar om te beoordelen of deze in lijn zijn met de doelstellingen van onze school en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer