{  OP 4.3  }

Verdeling lestijd over de vakken

Suggesties voor het invullen van OP 4.3

EIS:

De school verdeelt de tijd zo over de vakken dat leerlingen in staat zijn het verplichte onderwijsprogramma tot zich te nemen.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het verplichte onderwijsprogramma kunnen volgen en afronden, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen in staat zijn om het verplichte onderwijsprogramma tot zich te nemen en te voltooien binnen de gestelde termijn, en dat ze de nodige kennis en vaardigheden hebben opgedaan om succesvol door te stromen naar het vervolgonderwijs.

Meetbaar doel:

95% van de leerlingen voltooit het verplichte onderwijsprogramma binnen de gestelde termijn.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, hebben we verschillende acties ondernomen:

  • We hebben een curriculum opgesteld dat voldoet aan de eisen van het verplichte onderwijsprogramma en dat zorgt voor een evenwichtige verdeling van de vakken.
  • We hebben een duidelijke planning en structuur in de lessen, waarbij voldoende tijd wordt besteed aan elk vak en waarbij we zorgen voor afwisseling en differentiatie om te voldoen aan de verschillende behoeften en capaciteiten van de leerlingen.
  • We bieden extra ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben om het verplichte onderwijsprogramma te kunnen volgen en afronden.

Meten van het resultaat

We meten het bereiken van het doel door middel van de volgende indicatoren:

  • Het percentage leerlingen dat het verplichte onderwijsprogramma binnen de gestelde termijn afrondt.
  • Het niveau van de behaalde resultaten en prestaties van de leerlingen in de verschillende vakken en toetsen.
  • Feedback van leerlingen, ouders en leraren over de effectiviteit van het curriculum en de lessen in het ondersteunen van het leren en de ontwikkeling van de leerlingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer