{  OP 4.4  }

Voorkomen ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten

Suggesties voor het invullen van OP 4.4

EIS:

De school heeft beleid om ongeoorloofd verzuim (verzuimbeleid is opgenomen in de schoolgids) en voortijdig schoolverlaten van leerlingen tegen te gaan, zodat ook op leerlingniveau gestreefd wordt de onderwijstijd te behalen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om elk kind de kans te geven om volledig te profiteren van de onderwijstijd en de vereiste vaardigheden te verwerven om succesvol te zijn in het leven.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is om het percentage ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten van leerlingen te verminderen, zodat het merendeel van onze leerlingen de onderwijstijd behaalt. Een meetbaar doel is om het ongeoorloofd verzuim onder de 2,5% en het voortijdig schoolverlaten onder de 1% te houden.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, hebben we verschillende acties ondernomen, zoals:

  • Het bijhouden van de aanwezigheid van leerlingen en het registreren van verzuim.
  • Het toepassen van een consequent beleid voor ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten.
  • Communicatie met de ouders over het belang van aanwezigheid en het naleven van het verzuimbeleid.
  • Het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dreigen af te haken of veelvuldig verzuimen.

Meten van het resultaat

We meten regelmatig de aanwezigheid van leerlingen en het verzuimpercentage. We analyseren de gegevens om te bepalen of er verbetering is in vergelijking met voorgaande jaren. Ook zullen we regelmatig evalueren of de genomen maatregelen effectief zijn en waar nodig aanpassingen maken.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer