Suggesties voor het invullen van OP 4.5

EIS:

De school maakt, zo nodig, volgens de wettelijke voorschriften gebruik van de mogelijkheden om, in het belang van de individuele leerling, af te wijken van de verplichte onderwijstijd en/of van de mogelijkheid om een leerling een deel van de onderwijstijd door te laten brengen op een andere school.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om maatwerk te bieden in onderwijstijd aan leerlingen met een beperking, zodat zij optimaal kunnen profiteren van het onderwijs en zich volledig kunnen ontwikkelen. Dit doen we door in overleg met ouders/verzorgers en eventueel andere deskundigen een op maat gemaakt onderwijsprogramma op te stellen en af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd indien dit noodzakelijk is voor de leerling.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat leerlingen met een beperking de onderwijsdoelen behalen en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen, ondanks hun beperkingen. We streven ernaar om ouders/verzorgers tevreden te stellen en een goede samenwerking met hen te hebben. Ook willen we dat de leerling weer toegroeit naar het volledige aantal uren onderwijs op school, en indien mogelijk op termijn geen afwijking van onderwijstijd meer nodig heeft.

Gekoppelde acties

Om ons doel te bereiken, ondernemen we de volgende acties:

  • We brengen de onderwijsbehoeften van leerlingen met een beperking in kaart en stellen een op maat gemaakt onderwijsprogramma op.
  • We onderbouwen in het ontwikkelingsperspectief (OPP) waarom afwijking van onderwijstijd noodzakelijk is voor de leerling, waaruit het op maat aangeboden onderwijsprogramma bestaat en om hoeveel uren onderwijstijd per week het gaat.
  • We vragen instemming van de inspectie via het Internet Schooldossier (ISD) om af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd en vermelden hierbij het opp.
  • We bieden individuele ondersteuning en begeleiding aan leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld door middel van remedial teaching, ondersteuning door een zorgcoördinator of begeleiding door een mentor.
  • We evalueren regelmatig of het op maat gemaakte onderwijsprogramma nog voldoet aan de behoeften van de leerling en waar nodig maken we aanpassingen.
  • We beschrijven in het OPP hoe de leerling weer toegroeit naar het volledige aantal uren onderwijs op school.

Meten van het resultaat

We meten of ons doel bereikt is door regelmatig de voortgang en ontwikkeling van leerlingen met een beperking te monitoren en te evalueren of het op maat gemaakte onderwijsprogramma nog aansluit bij hun behoeften. Daarnaast nemen we feedback van ouders/verzorgers en eventuele deskundigen mee in onze evaluatie. Wanneer we merken dat het resultaat nog niet behaald is, passen we ons beleid en onze acties aan om onze doelen te bereiken. We vragen elk jaar opnieuw instemming van de inspectie voor afwijking van onderwijstijd totdat de leerling volledig naar school gaat of niet meer is ingeschreven op de school.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer