{  OP 6.1  }

Voorbereiden op de overgang naar het vervolgonderwijs

Suggesties voor het invullen van OP 6.1

EIS:

De school zorgt ervoor dat alle leerlingen goed worden voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om elke leerling op een passende en effectieve manier voor te bereiden op een soepele overgang naar het vervolgonderwijs.

Beoogd resultaat

Alle leerlingen van onze school kunnen succesvol deelnemen aan het vervolgonderwijs van hun keuze en hebben de benodigde vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen om daar te slagen.

Gekoppelde acties

  • We bieden regelmatig informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten aan voor ouders en leerlingen over het vervolgonderwijs en de verschillende keuzes die er zijn.
  • We onderhouden nauw contact met middelbare scholen om ervoor te zorgen dat we onze leerlingen goed informeren over de overgang naar het vervolgonderwijs.
  • We evalueren regelmatig het curriculum en passen dit aan om ervoor te zorgen dat onze leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om te slagen in het vervolgonderwijs.
  • We bieden extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die extra hulp nodig hebben bij de overgang naar het vervolgonderwijs.

Meten van het resultaat

We meten of we onze doelstelling bereiken door middel van verschillende methoden, waaronder:

  • Het volgen van de schoolresultaten van onze voormalige leerlingen op het vervolgonderwijs.
  • Het bijhouden van de feedback van middelbare scholen over de voorbereiding van onze leerlingen.
  • Het evalueren van de tevredenheid van ouders en leerlingen over de begeleiding en ondersteuning die ze hebben ontvangen bij de overgang naar het vervolgonderwijs.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP6 Afsluiting. De omschrijving van deze standaard is: 'De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer