{  OP 6.3  }

Doorstroomtoets groep 8

Suggesties voor het invullen van OP 6.3

EIS:

Alle leerlingen in leerjaar 8 (behoudens wettelijke uitzonderingen) maken een doorstroomtoets. De leraren nemen de toets conform de voorschriften af.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om alle leerlingen in leerjaar 8 te laten voldoen aan de doorstroomtoets conform de voorschriften.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen in leerjaar 8 (behoudens wettelijke uitzonderingen) de doorstroomtoets maken conform de voorschriften en dat de school voldoet aan de gestelde eisen vanuit het onderwijs.

Concreet, meetbaar doel:
100% van de leerlingen in leerjaar 8 (behoudens wettelijke uitzonderingen) maakt de doorstroomtoets conform de voorschriften in het schooljaar 2022-2023.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, zal onze school de volgende acties ondernemen:

  • We zullen alle leraren informeren over de voorschriften met betrekking tot de afname van de doorstroomtoets en hen voorzien van de juiste informatie.
  • We zullen een planning maken voor de afname van de doorstroomtoets en deze tijdig communiceren naar alle leerlingen, ouders en leraren.
  • We zullen ervoor zorgen dat er voldoende toezicht is tijdens de afname van de toets en dat alle leraren de toets conform de voorschriften afnemen.
  • We zullen de resultaten van de doorstroomtoets analyseren en gebruiken om ons onderwijs te verbeteren.

Meten van het resultaat

Om te meten of we voldoen aan de gestelde eisen, zal de school de resultaten van de doorstroomtoets in kaart brengen. We zullen deze resultaten vergelijken met de gestelde norm en bekijken of we deze norm behaald hebben. Als we voldoen aan de gestelde norm, kunnen we concluderen dat we onze ambitie gehaald hebben en dat we voldoen aan de eisen vanuit het onderwijs.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP6 Afsluiting. De omschrijving van deze standaard is: 'De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer