{  OP 6.4  }

Schooladvies heroverwegen na doorstroomtoets

Suggesties voor het invullen van OP 6.4

EIS:

Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets een hoger schooladvies suggereert dan het gegeven advies, neemt de school het advies in heroverweging. Als hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de toets, wordt dit gemotiveerd aan de ouders.

Ambitie van de school

Als school streven wij naar een zo goed mogelijk passend schooladvies voor ieder kind, gebaseerd op zijn of haar capaciteiten en talenten. We willen dat onze leerlingen met vertrouwen en op de juiste plek doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Beoogd resultaat

Het doel is om in alle gevallen waarin de uitslag van de doorstroomtoets een hoger schooladvies suggereert dan het gegeven advies, het advies in heroverweging te nemen en eventueel aan te passen.

Gekoppelde acties

a) Wij zorgen ervoor dat de doorstroomtoets op de juiste manier wordt afgenomen en de resultaten op tijd beschikbaar zijn.
b) Bij een hogere score op de doorstroomtoets dan het gegeven advies, wordt het advies in heroverweging genomen door de schoolleiding en het team van leerkrachten.
c) Als er wordt afgeweken van de uitslag van de toets, wordt dit gemotiveerd aan de ouders.

Meten van het resultaat

We monitoren of we aan de stelling voldoen door het aantal gevallen te registreren waarin het advies na heroverweging is aangepast. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en meegenomen in het verbeterplan voor de kwaliteit van de school.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP6 Afsluiting. De omschrijving van deze standaard is: 'De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer