{  OP 6.5  }

Informeren ouders over voortgang proces en verstrekte informatie

Suggesties voor het invullen van OP 6.5

EIS:

De school informeert de ouders over de vorderingen van de leerling en over de informatie over de leerling die aan de ontvangende school wordt verstrekt.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om ouders actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en hen regelmatig te informeren over de voortgang van hun kind op school.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle ouders op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind op school en de informatie die aan de ontvangende school wordt verstrekt. Concreet, meetbaar doel: In het schooljaar 2023-2024 zullen wij ervoor zorgen dat alle ouders minimaal twee keer per jaar persoonlijk worden geïnformeerd over de voortgang van hun kind en dat de informatie over de leerling die aan de ontvangende school wordt verstrekt, tijdig en volledig is.

Gekoppelde acties

Om ons doel te bereiken zullen wij de volgende acties ondernemen:

  • Het organiseren van oudergesprekken om ouders te informeren over de vorderingen van hun kind.
  • Het aanbieden van een digitaal leerlingvolgsysteem, waarop ouders de voortgang van hun kind kunnen volgen en rapportages kunnen inzien.
  • Het verstrekken van volledige en tijdige informatie aan de ontvangende school bij de overgang van leerlingen naar een nieuwe school.

Meten van het resultaat

Om te meten of ons doel is bereikt, zullen wij regelmatig de volgende zaken monitoren en evalueren:

  • Het aantal oudergesprekken dat is gevoerd en de tevredenheid van ouders over de informatievoorziening.
  • Het gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem door ouders.
  • De mate van volledigheid en tijdigheid van de informatie die aan de ontvangende school wordt verstrekt.
  • Eventuele feedback van de ontvangende school en/of ouders over de verstrekte informatie.

Op basis van de resultaten van deze monitoring en evaluatie zullen wij onze aanpak indien nodig bijstellen om ons doel te bereiken.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP6 Afsluiting. De omschrijving van deze standaard is: 'De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer