{  OR 2.1  }

Verwachtingen sociale en maatschappelijke competenties leerlingpopulatie

Suggesties voor het invullen van OR 2.1

EIS:

De school heeft een goed beeld van de kenmerken van haar leerlingenpopulatie en heeft ambitieuze verwachtingen over het niveau dat de leerlingen voor de sociale en maatschappelijke competenties kunnen bereiken. Ze neemt de aansluiting op het vervolgonderwijs en de maatschappij als uitgangspunt voor de competenties voor leerlingen.

Ambitie van de school

Als school hebben wij de ambitie om al onze leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties, zodat zij succesvol kunnen functioneren in de vervolgstudie en in de maatschappij. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en geloven dat zij in staat zijn om deze competenties te ontwikkelen.

Beoogd resultaat

Ons beoogde resultaat is dat onze leerlingen over de sociale en maatschappelijke vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om succesvol te zijn in de vervolgstudie en in de maatschappij. Concreet meetbaar doel is dat we het percentage leerlingen dat de overgang naar het vervolgonderwijs succesvol maakt, willen verhogen met 10% in de komende drie jaar.

Gekoppelde acties

Om deze ambitie en doelstelling te bereiken, nemen wij verschillende acties. We zorgen voor een veilige en positieve leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en waarin aandacht is voor sociale en maatschappelijke competenties. We gebruiken gestructureerde lesmethoden die gericht zijn op het ontwikkelen van deze competenties. We organiseren activiteiten die de leerlingen in aanraking brengen met de maatschappij en hen stimuleren om hier een actieve rol in te spelen.

Meten van het resultaat

Om te meten of wij onze ambitie en doelstelling bereiken, monitoren wij de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties. We gebruiken hiervoor gestandaardiseerde testen, observaties en feedback van leerlingen en ouders. Daarnaast kijken we naar de overgangsresultaten van onze leerlingen en houden we bij hoeveel leerlingen succesvol zijn in het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR2 Sociale en maatschappelijke competenties. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer