{  OR 2.2  }

Doelen sociale en maatschappelijke competenties

Suggesties voor het invullen van OR 2.2

EIS:

De school onderbouwt welke resultaten ze op dit gebied wil bereiken. De school brengt de resultaten op een betrouwbare en inzichtelijke manier in kaart.

Ambitie van de school

Als school die voldoet aan de gestelde eis, hebben we een duidelijke ambitie opgesteld: wij willen dat onze leerlingen zich op een breed gebied ontwikkelen, zodat ze klaar zijn voor hun toekomst.

Beoogd resultaat

Om deze ambitie te realiseren, hebben we als beoogd resultaat gesteld dat minimaal 90% van onze leerlingen aan het einde van groep 8 op het verwachte niveau presteert op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gekoppelde acties

Om dit resultaat te behalen, hebben we diverse acties gekoppeld aan onze ambitie en doelstelling. Zo bieden we als school onder andere differentiatie in het onderwijsaanbod aan, waarbij we ons richten op de individuele ontwikkeling van iedere leerling. Ook werken we met een gestructureerd leerlingvolgsysteem, waarin we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig bijhouden. Daarnaast zetten we ons in voor een veilige en stimulerende leeromgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze beoogde ambitie en doelstelling behalen, gebruiken we verschillende meetinstrumenten. Zo maken we gebruik van landelijke toetsen op het gebied van taal en rekenen om de prestaties van onze leerlingen te meten en te vergelijken met andere scholen. Daarnaast evalueren we regelmatig de resultaten van ons leerlingvolgsysteem en voeren we gesprekken met ouders en leerlingen om de ontwikkeling van onze leerlingen te bespreken. Op basis van deze metingen en evaluaties kunnen we gerichte verbeteracties formuleren om onze doelstellingen te behalen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR2 Sociale en maatschappelijke competenties. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer