{  OR 2.3  }

Resultaten sociale en maatschappelijke competenties in kaart brengen

Suggesties voor het invullen van OR 2.3

EIS:

De school spant zich zichtbaar in om ervoor te zorgen dat leerlingen die de school verlaten daaraan voldoen. Daarmee laat de school zien dat zij haar doelstellingen voor deze competenties behaald heeft.

Ambitie van de school

Als school hebben we de ambitie om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan en het leven buiten school. We streven naar een breed scala aan competenties die onze leerlingen nodig hebben om succesvol te zijn, zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid, sociale vaardigheden en een positieve houding ten opzichte van leren.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen deze competenties beheersen wanneer ze onze school verlaten en klaar zijn voor de volgende stap in hun onderwijsloopbaan. Een concreet, meetbaar doel is bijvoorbeeld dat minimaal 80% van onze leerlingen op het niveau zit dat past bij hun leeftijd en leerjaar op het moment dat ze onze school verlaten.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, zetten we verschillende acties in gang. We werken met een gestructureerd en uitgebreid leerplan dat gericht is op het ontwikkelen van de genoemde competenties. Daarnaast zorgen we voor een veilige en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en groeien. We bieden extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben en we communiceren regelmatig en open met ouders en verzorgers over de ontwikkeling van hun kind.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie en doelen bereiken, voeren we regelmatig evaluaties uit. We kijken naar de resultaten van individuele leerlingen, maar ook naar de gemiddelde prestaties van onze leerlingen als groep. We houden bij hoeveel leerlingen onze school verlaten met het gewenste niveau van competenties en passen ons leerplan en onze aanpak aan waar nodig om te zorgen dat we onze doelen blijven behalen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR2 Sociale en maatschappelijke competenties. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer