{  OWV 1.2  }

Beleid en communicatie t.a.v. vrijwillige ouderbijdrage

Suggesties voor het invullen van OWV 1.2

EIS:

De school beschikt over een beleid aangaande de vrijwillige ouderbijdrage en communiceert hier duidelijk over.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om transparant te zijn over de vrijwillige ouderbijdrage en ervoor te zorgen dat elke ouder de informatie begrijpt en in staat is om weloverwogen beslissingen te nemen over het al dan niet bijdragen.

Beoogd resultaat

Elke ouder begrijpt het beleid en de bijdrage van de vrijwillige ouderbijdrage en is in staat om een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet bijdragen aan deze kostenpost.

Meetbaar doel:
Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal 95% van de ouders van onze school volledig op de hoogte zijn van het beleid en de bijdrage van de vrijwillige ouderbijdrage en zal 80% van de ouders de keuze hebben gemaakt om wel of niet bij te dragen.

Gekoppelde acties

  • Informatie over het beleid van de vrijwillige ouderbijdrage wordt duidelijk gecommuniceerd aan het begin van elk schooljaar via onze website en per e-mail naar alle ouders en verzorgers.
  • Tijdens informatiebijeenkomsten en ouderavonden zal er specifiek aandacht worden besteed aan het beleid en de bijdrage van de vrijwillige ouderbijdrage.
  • De school zal ouders persoonlijk benaderen die geen vrijwillige bijdrage hebben geleverd om de reden hiervan te achterhalen en, indien nodig, verdere uitleg te geven over het beleid.

Meten van het resultaat

We zullen in het schooljaar 2023-2024 een enquête houden onder alle ouders van onze school om te meten in welke mate zij op de hoogte zijn van het beleid en de bijdrage van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zullen we de totale bijdrage van ouders monitoren en vergelijken met voorgaande schooljaren om te meten of er significante veranderingen zijn in de bijdrage van ouders.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OWV1 Overige Wettelijke Vereisten. De omschrijving van deze standaard is: 'Overige deugdelijkheidseisen zoals vermeld in de onderwijswet- en regelgeving die niet zijn opgenomen in het onderzoekskader.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer