{  OWV 1.3  }

Beleid langdurige afwezigheid van leerlingen

Suggesties voor het invullen van OWV 1.3

EIS:

De school beschikt over een beleid voor langdurige afwezigheid van leerlingen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om langdurige afwezigheid van leerlingen te voorkomen en te verminderen door middel van een effectief beleid.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van ons beleid voor langdurige afwezigheid is dat het aantal leerlingen dat langdurig afwezig is, wordt verminderd tot onder het landelijk gemiddelde.

Concreet en meetbaar doel:
Het aantal leerlingen langdurig afwezig is, wordt met 50% verminderd ten opzichte van het voorgaande schooljaar.

Gekoppelde acties

  • Ontwikkelen en implementeren van een beleid voor langdurige afwezigheid, waarin duidelijke richtlijnen en procedures zijn opgenomen voor het melden, registreren en opvolgen van afwezigheid.
  • Organiseren van trainingen voor docenten en medewerkers om hen bewust te maken van het belang van het tijdig signaleren en opvolgen van langdurige afwezigheid.
  • Het inrichten van een systeem om de afwezigheid van leerlingen systematisch te monitoren en te analyseren, zodat we proactief kunnen handelen bij signalen van langdurige afwezigheid.
  • Actief samenwerken met leerlingen, ouders en externe partners zoals leerplichtambtenaren en jeugdgezondheidszorg om een sluitende aanpak te realiseren.

Meten van het resultaat

We meten de effectiviteit van ons beleid aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Het percentage leerlingen dat langdurig afwezig is, vergeleken met het voorgaande schooljaar.
  • Het aantal meldingen van langdurige afwezigheid en de opvolging daarvan.
  • Het aantal klachten en signalen van leerlingen en ouders over de aanpak van langdurige afwezigheid.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OWV1 Overige Wettelijke Vereisten. De omschrijving van deze standaard is: 'Overige deugdelijkheidseisen zoals vermeld in de onderwijswet- en regelgeving die niet zijn opgenomen in het onderzoekskader.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer