{  SKA 1.1  }

Gedragen visie, ambitie en doelen

Suggesties voor het invullen van SKA 1.1

EIS:

De school heeft, als onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg, een gedragen visie, ambities en doelen gericht op goed onderwijs die ervoor zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit is vastgelegd in het schoolplan.

Ambitie van de school

Als school streven wij naar een onderwijsklimaat waarin iedere leerling zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt. Wij hebben als ambitie om onze leerlingen een breed onderwijsaanbod te bieden, waarbij we hen uitdagen om hun talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Beoogd resultaat

Ons beoogde resultaat is dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt en de school verlaat met een diploma op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau. Dit willen wij bereiken door het bieden van inspirerend en uitdagend onderwijs waarin de leerling centraal staat en er ruimte is voor differentiatie.

Gekoppelde acties

Om dit doel te behalen hebben wij verschillende acties gekoppeld aan onze ambitie en doelen. Zo werken wij bijvoorbeeld met gepersonaliseerd leren, waarbij de leerling op zijn/haar eigen niveau en tempo kan werken. Daarnaast hebben wij een intensieve begeleiding voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en wordt er veel aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen bij het maken van keuzes voor hun vervolgopleiding.

Meten van het resultaat

Om te meten of wij onze ambitie en doelen hebben behaald, maken wij gebruik van diverse kwaliteitsindicatoren. Zo houden wij bijvoorbeeld de slagingspercentages en doorstroomcijfers nauwlettend in de gaten en voeren wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder leerlingen, ouders en medewerkers. Deze informatie wordt gebruikt om onze werkwijze te evalueren en waar nodig bij te stellen, zodat wij ons onderwijs continu kunnen verbeteren.
Dit alles is vastgelegd in ons schoolplan, waarin onze visie, ambities en doelen gericht op goed onderwijs zijn beschreven.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer