{  SKA 1.3  }

Realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit

Suggesties voor het invullen van SKA 1.3

EIS:

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit en hoe ze de naleving van de wettelijke eisen realiseert.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om voortdurend te streven naar verbetering en groei in ons onderwijsaanbod en om te voldoen aan de wettelijke eisen en kwaliteitsnormen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is om een duidelijke en meetbare verbetering te realiseren in de onderwijskwaliteit en de leerresultaten van onze leerlingen. Concreet betekent dit dat we streven naar een soepelere overgang naar het vervolgonderwijs en een 5% stijging in het aantal leerlingen dat op of boven hun middelbare schooladvies presteert na 3 jaar.

Gekoppelde acties

Om de beoogde resultaten te bereiken, ondernemen we de volgende acties:

  • We evalueren en actualiseren ons curriculum regelmatig om te zorgen dat het voldoet aan de wettelijke eisen en aansluit op de behoeften van onze leerlingen en de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we ook een kwaliteitszorgmedewerker aangesteld om dit proces te bewaken.
  • We investeren in de professionalisering van ons onderwijspersoneel door middel van training, coaching en intervisie.
  • We monitoren en analyseren de prestaties van onze leerlingen en zetten gerichte interventies in om hun leerresultaten te verbeteren.
  • We werken nauw samen met ouders, verzorgers en andere stakeholders om de betrokkenheid bij en ondersteuning van het onderwijsproces te vergroten.
  • We voeren regelmatig zelfevaluaties en audits uit om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie en doelen bereiken, zetten we verschillende evaluatiemethoden in:

  • We analyseren de resultaten van de doorstroomtoets en schoolonderzoeken om de voortgang en het succes van onze leerlingen te monitoren.
  • We gebruiken leerlingtevredenheidsonderzoeken om feedback te verzamelen over de kwaliteit van ons onderwijs en om verbeterpunten te identificeren.
  • We voeren periodieke audits uit om te beoordelen of we voldoen aan de wettelijke eisen en kwaliteitsnormen.
  • We evalueren de effectiviteit van de ingezette interventies en passen deze aan waar nodig om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren.
  • We vergelijken onze prestaties met die van vergelijkbare scholen om onze voortgang te benchmarken en te leren van best practices.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer