{  SKA 1.4  }

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid taal

Suggesties voor het invullen van SKA 1.4

EIS:

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van taal.

Ambitie van de school

Als basisschool hebben wij als ambitie om onze leerlingen op hoog niveau te laten functioneren op het gebied van taal. Dit betekent dat wij onze leerlingen voldoende kennis en vaardigheden willen bijbrengen op het gebied van de Nederlandse taal en eventueel vreemde talen, zodat zij in staat zijn om zich goed te kunnen uitdrukken in woord en geschrift.

Beoogd resultaat

Ons meetbare doel is om aan het einde van groep 8 minimaal 90% van onze leerlingen taalvaardig genoeg te laten zijn om succesvol te kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs en/of in de maatschappij.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, zetten wij verschillende acties in. Zo werken wij met een doorlopende leerlijn taal, waarbij er binnen alle vakken aandacht besteed wordt aan taalvaardigheid. Ook bieden wij extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met taal, zodat zij op maat geholpen kunnen worden. Daarnaast werken wij met moderne leermiddelen en differentiëren wij ons aanbod op niveau.

Meten van het resultaat

Om te meten of wij onze ambitie en het beoogde doel bereikt hebben, maken wij gebruik van toetsen en observaties die gericht zijn op taalvaardigheid. Ook vragen wij regelmatig feedback van onze leerlingen en docenten om onze aanpak te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer