{  SKA 1.5  }

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid rekenen

Suggesties voor het invullen van SKA 1.5

EIS:

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van rekenen.

Ambitie van de school

Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen een goede basis hebben voor rekenen en dat zij zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau.

Beoogd resultaat

Het concreet meetbare doel dat wij als school hebben gesteld, is dat minimaal 75% van onze leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1S behaalt voor rekenen.

Gekoppelde acties

Om dit doel te behalen, werken wij met een gestructureerd rekenprogramma en bieden wij gevarieerde werkvormen en differentiatie. Wij monitoren regelmatig de voortgang van onze leerlingen met methodegebonden toetsen en nemen wij de Cito-toetsen af. Op basis van deze metingen bieden wij extra ondersteuning en bijsturing waar nodig.

Meten van het resultaat

Om te meten of wij ons doel behalen, stellen wij als school jaarlijks een analyse op van de toetsresultaten en bespreken wij deze in het team. Wij maken daarbij gebruik van de resultaten van de methodegebonden toetsen, de Cito-toetsen en andere relevante gegevens, zoals de prestaties van onze leerlingen op de vervolgopleidingen. Op basis van deze analyse formuleren wij indien nodig nieuwe acties om ons doel te behalen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer