{  SKA 1.6  }

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid burgerschap

Suggesties voor het invullen van SKA 1.6

EIS:

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van burgerschap.

Ambitie van de school

Als school hebben wij als ambitie om onze leerlingen actief te betrekken bij de samenleving en hen voor te bereiden op hun rol als volwaardige burgers.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen na het doorlopen van de basisschool beschikken over de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Concreet meetbaar doel: In schooljaar 2023-2024 behaalt minimaal 80% van de leerlingen van groep 8 een voldoende op de toets burgerschap, waarin zij worden getest op hun kennis en inzicht op het gebied van democratie, mensenrechten en diversiteit.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken ondernemen wij verschillende acties. Zo bieden wij lessen aan waarin de leerlingen leren over democratie, mensenrechten en diversiteit. Daarnaast organiseren wij regelmatig activiteiten waarbij de leerlingen actief betrokken worden bij de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door het organiseren van een sponsorloop voor een goed doel of door het bezoeken van een verzorgingstehuis.

Meten van het resultaat

Om te meten of onze ambitie en doelstellingen worden bereikt, gebruiken wij verschillende meetinstrumenten. Zo worden de leerlingen regelmatig getest op hun kennis van burgerschapsthema’s. Daarnaast voeren wij regelmatig evaluaties uit onder leerlingen, ouders en personeel om te achterhalen hoe zij onze burgerschapsactiviteiten hebben ervaren en wat er eventueel verbeterd kan worden. Op basis van deze metingen kunnen we bijsturen en de onderwijskwaliteit blijven verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer