{  SKA 1.7  }

Visie, ambitie en doelen sluiten aan op die van het bestuur en de kenmerken van de leerlingpopulatie

Suggesties voor het invullen van SKA 1.7

EIS:

De schoolleiding sluit met haar visie, ambities en doelen aan op die van haar bestuur en op de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school. Dit doet zij onder meer door aan te geven hoe ze rekening houdt met (taal)achterstanden, de wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap en specifieke leerbehoeften om bij te dragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen.

Ambitie van de school

De ambitie van de school is om een inclusieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond of specifieke leerbehoeften. Dit houdt in dat we streven naar het bevorderen van gelijke kansen voor alle leerlingen, het verkleinen van de (taal)achterstanden en het versterken van de burgerschapsvorming.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 90% van de leerlingen binnen drie jaar na implementatie van onze strategieën voldoet aan de gestelde einddoelen op het gebied van taalvaardigheid, rekening houdend met hun individuele capaciteiten en achtergronden. Daarnaast willen we dat alle leerlingen actief betrokken zijn bij burgerschapsactiviteiten en zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden in de samenleving.

Gekoppelde acties

Om onze ambities en doelen te bereiken, nemen we de volgende acties:
a. We voeren een grondige analyse uit van de leerlingenpopulatie om specifieke (taal)achterstanden en leerbehoeften te identificeren.
b. We bieden op maat gemaakte ondersteuning en interventies aan voor leerlingen met (taal)achterstanden en specifieke leerbehoeften.
c. We implementeren een schoolbreed burgerschapsonderwijsprogramma, waarbij we gebruik maken van projecten, activiteiten en samenwerkingen met lokale organisaties om leerlingen bewust te maken van hun rol in de samenleving.
d. We zorgen voor continue professionele ontwikkeling van ons team om ervoor te zorgen dat alle docenten beschikken over de vaardigheden en kennis die nodig zijn om effectief te werken met diverse leerlingenpopulaties en de wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang en het succes van de geïmplementeerde strategieën door middel van:
a. Regelmatige toetsing en monitoring van de voortgang van leerlingen op het gebied van taalvaardigheid en andere relevante vaardigheden.
b. Evaluatie van de effectiviteit van de interventies en ondersteuning voor leerlingen met (taal)achterstanden en specifieke leerbehoeften.
c. Feedback van leerlingen, ouders en docenten over de betrokkenheid bij en tevredenheid over het burgerschapsonderwijsprogramma.
d. Analyse van de resultaten van interne en externe evaluaties om inzicht te krijgen in de voortgang van de school als geheel en om continue verbetering te waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer