{  SKA 2.2  }

Uitvoering van de kwaliteitscultuur

Suggesties voor het invullen van SKA 2.2

EIS:

De schoolleiding zorgt voor een professionele en veilige leer- en verbetercultuur in de school. Binnen deze kwaliteitscultuur geven schoolleiding en het (bevoegd) onderwijspersoneel samen uitvoering aan het stelsel van kwaliteitszorg, zodat de school als geheel gericht werkt aan het bereiken van de onderwijskundige doelen. Waar nodig stuurt de schoolleiding tussentijds bij.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een professionele en veilige leer- en verbetercultuur te creëren, waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarin het (bevoegd) onderwijspersoneel zich continu kan blijven professionaliseren.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze school een kwaliteitscultuur ontwikkelt waarin het (bevoegd) onderwijspersoneel en de schoolleiding samenwerken om de onderwijskundige doelen te bereiken, waarbij de schoolleiding tussentijds bijstuurt waar nodig. Een concreet, meetbaar doel in dit kader is om in de komende twee schooljaren een gemiddeld tevredenheidscijfer van minimaal 6,5 te behalen, gebaseerd op een jaarlijkse leerling- en medewerkerstevredenheidsenquête.

Gekoppelde acties

  • We stimuleren een open en veilige cultuur waarin het (bevoegd) onderwijspersoneel zich vrij voelt om te experimenteren, feedback te geven en te ontvangen, en om zich continu te blijven ontwikkelen.
  • We organiseren regelmatig interne en externe audits om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te evalueren.
  • We investeren in professionaliseringstrajecten voor het (bevoegd) onderwijspersoneel om te zorgen voor een hoge kwaliteit van het onderwijs.

Meten van het resultaat

We meten de beoogde ambitie en het doel door middel van verschillende meetinstrumenten, waaronder:

  • Een jaarlijkse leerlingtevredenheidsenquête om de tevredenheid van leerlingen te meten.
  • Interne en externe audits om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te evalueren.
  • Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen door middel van toetsresultaten en andere observaties.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. De omschrijving van deze standaard is: 'De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer