{  SKA 2.3  }

Deskundigheidsbevordering van het personeel

Suggesties voor het invullen van SKA 2.3

EIS:

De schoolleiding zorgt ervoor dat de deskundigheidsbevordering van het personeel binnen de gestelde doelen gestalte krijgt. Leraren(teams) oefenen daarbij de eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van hun onderwijs uit.

Ambitie van de school

De schoolleiding heeft als ambitie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door de deskundigheid van het personeel te vergroten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat het personeel binnen de gestelde doelen deskundiger wordt en deze deskundigheid kan toepassen in het onderwijs, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Een concreet, meetbaar doel is bijvoorbeeld: Ten minste 50% van alle leraren maakt gebruik van één of meer vrijwillige trainingsmomenten binnen het schooljaar.

Gekoppelde acties

De schoolleiding biedt verschillende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, zoals scholing, training en intervisie. Leerkrachten worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en kunnen hiervoor ook zelf initiatieven aandragen. De schoolleiding ondersteunt en faciliteert de leerkrachten bij het inrichten van hun onderwijs, zodat zij de opgedane kennis en vaardigheden kunnen toepassen in de praktijk.

Meten van het resultaat

De school meet het aantal leraren dat gebruikmaakt van de vrijwillige trainingsmomenten en evalueert deze gegevens om te beoordelen of het gestelde doel wordt behaald. Daarnaast wordt ook de ontwikkeling van het personeel gevolgd en geëvalueerd. Zo kan de schoolleiding beoordelen of de deskundigheidsbevordering van het personeel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en of de gestelde doelen behaald worden.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. De omschrijving van deze standaard is: 'De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer