{  SKA 2.5  }

Uitvoering van het schoolondersteuningsprofiel en samenwerkingsverband

Suggesties voor het invullen van SKA 2.5

EIS:

De school geeft uitvoering aan het schoolondersteuningsprofiel. Zij werkt samen met andere scholen, het samenwerkingsverband en andere organisaties, zodat geen leerling tussen wal en schip valt.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om elke leerling passend onderwijs te bieden en ervoor te zorgen dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt.

Beoogd resultaat

Elke leerling op onze school ontvangt onderwijs dat past bij zijn of haar individuele behoeften en mogelijkheden, en er is een effectief systeem van ondersteuning voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Een concreet, meetbaar doel kan zijn om het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk extra ondersteuning krijgt, te monitoren en ervoor te zorgen dat deze getallen met ten minste 10% verbeteren binnen het schooljaar.

Gekoppelde acties

Om ons doel te bereiken, werken we nauw samen met andere scholen, ons samenwerkingsverband en andere organisaties. We hebben een goed doordacht en actueel schoolondersteuningsprofiel, dat de basis vormt voor ons handelen. We hebben een team van professionals dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van leerlingen en we bieden regelmatig bijscholing en trainingen aan om ervoor te zorgen dat ons team op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. We hebben ook een netwerk van externe professionals en organisaties waarmee we samenwerken om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Meten van het resultaat

We meten ons succes door regelmatig de voortgang te monitoren en te evalueren. We maken gebruik van gegevens zoals het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft en het aantal leerlingen dat deze ondersteuning daadwerkelijk ontvangt, feedback van ouders en leerlingen, en resultaten van toetsen en examens om te beoordelen of ons beleid en onze acties effectief zijn en of we ons doel bereiken. We evalueren ons schoolondersteuningsprofiel jaarlijks en passen het aan waar nodig om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft en aansluit bij de behoeften van onze leerlingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. De omschrijving van deze standaard is: 'De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer