{  SKA 3.2  }

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het onderwijs

Suggesties voor het invullen van SKA 3.2

EIS:

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om een toonaangevende onderwijsinstelling te zijn die zich continu ontwikkelt op basis van interne en externe informatie. We streven ernaar om onze onderwijskwaliteit en leerlingresultaten te verbeteren door een datagedreven en proactieve benadering van kansen en bedreigingen in het onderwijsveld.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is het verhogen van de ouder- en leerlingtevredenheid met 10% binnen de komende drie jaar.

Gekoppelde acties

a. Intern informatie ophalen:

  • Regelmatige evaluaties en feedbacksessies met docenten en ondersteunend personeel om inzicht te krijgen in hun ervaringen en verbeterpunten.
  • Analyse van leerlingresultaten en voortgangsrapporten om sterke en zwakke punten in het curriculum te identificeren.
  • Enquêtes onder ouders en leerlingen om hun tevredenheid en meningen over het onderwijsaanbod te meten.

b. Extern informatie ophalen:

  • Samenwerking met andere scholen en onderwijsinstellingen om best practices en innovatieve onderwijsmethoden te delen.
  • Actief deelnemen aan onderwijsconferenties en netwerkbijeenkomsten om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen in het onderwijs.
  • Regelmatig overleg met overheidsinstanties en onderwijsautoriteiten om beleid en regelgeving te volgen en eventuele kansen of bedreigingen te identificeren.

Meten van het resultaat

De school zal KPI’s (Key Performance Indicators) opstellen en regelmatig monitoren om de voortgang richting de gestelde doelen te meten. Enkele voorbeelden van KPI’s zijn:

  • Toename van ouder- en leerlingtevredenheid op basis van enquêteresultaten.
  • Aantal geïmplementeerde best practices en innovatieve onderwijsmethoden afkomstig van externe bronnen.
  • Aantal succesvolle samenwerkingsverbanden met andere scholen en onderwijsinstellingen.

De school zal de voortgang regelmatig evalueren en de resultaten delen met alle betrokken partijen, zoals docenten, ouders, en leerlingen. Indien nodig, zal de school actieplannen bijstellen om ervoor te zorgen dat de beoogde doelen worden bereikt.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer