{  SKA 3.6  }

Onderhouden van contacten met vervolgopleidingen

Suggesties voor het invullen van SKA 3.6

EIS:

Voor een goede overdracht en om zicht te houden op het vervolgsucces van haar leerlingen, onderhoudt de school contact met de scholen/instellingen waar deze naartoe uitstromen.

Ambitie van de school

De ambitie van de school is om de overgang van leerlingen naar het vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen en het vervolgsucces van de leerlingen te bewaken.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de scholen/instellingen waar leerlingen naar uitstromen op de hoogte zijn van de achtergrond, sterke punten en aandachtspunten van de leerlingen, zodat zij hun onderwijs hierop kunnen afstemmen en de leerlingen optimaal kunnen begeleiden. Ook willen we als school zicht houden op het vervolgsucces van onze leerlingen om te kunnen leren van onze aanpak en zo ons onderwijs continu te verbeteren.

Een concreet, meetbaar doel kan bijvoorbeeld zijn:

Binnen 2 weken na de uitschrijving van een leerling heeft de school contact gehad met de ontvangende school om relevante informatie over de leerling over te dragen.

Gekoppelde acties

  • Er wordt bijgehouden naar welke scholen/instellingen de leerlingen uitstromen en wie de contactpersoon is op deze scholen/instellingen.
  • Er wordt tijdig contact opgenomen met de contactpersoon om relevante informatie over de leerling over te dragen.
  • Er wordt een overdrachtsformulier opgesteld waarin informatie staat over de achtergrond, sterke punten en aandachtspunten van de leerling.
  • Er wordt bijgehouden hoe het met de leerlingen gaat op de ontvangende scholen/instellingen en dit wordt meegenomen in de evaluatie van het onderwijs op onze school.

Meten van het resultaat

  • Bij te houden of er binnen 2 weken na uitschrijving contact is geweest met de ontvangende school.
  • Bij te houden of er een overdrachtsformulier is opgesteld en overgedragen aan de ontvangende school.
  • De voortgang van de leerlingen op de ontvangende scholen/instellingen bij te houden en deze te vergelijken met de voorspellingen op basis van de overgedragen informatie.
  • Dit mee te nemen in de evaluatie van het onderwijs op onze school.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer