{  VS 1.2  }

Veiligheidsbeleid

Suggesties voor het invullen van VS 1.2

EIS:

De school heeft een veiligheidsbeleid beschreven dat bestaat uit een samenhangende set van maatregelen. Het beleid is gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten, en de school voert dat beleid ook uit.

Ambitie van de school

Als school streven wij ernaar om een veilige leeromgeving te bieden aan onze leerlingen, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Beoogd resultaat

De school heeft een samenhangend veiligheidsbeleid dat gericht is op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Dit beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Gekoppelde acties

  • Het opstellen van een veiligheidsbeleid dat aansluit bij de behoeften van de school en de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid in het onderwijs.
  • Het vaststellen van procedures en protocollen voor het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten.
  • Het organiseren van periodieke trainingen voor personeel en leerlingen over veiligheid en omgang met incidenten.
  • Het regelmatig evalueren en bijstellen van het veiligheidsbeleid en de genomen maatregelen.

Meten van het resultaat

  • Periodieke evaluatie van het veiligheidsbeleid en de genomen maatregelen, waarbij wordt gekeken naar het aantal incidenten, de aard van de incidenten en de effectiviteit van de genomen maatregelen.
  • Tevredenheidsonderzoeken onder personeel, leerlingen en ouders over de veiligheid op school.
  • Periodieke audits door externe deskundigen om de effectiviteit van het veiligheidsbeleid en de genomen maatregelen te beoordelen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer