{  VS 1.5  }

Anti-pestcoördinator

Suggesties voor het invullen van VS 1.5

EIS:

De school heeft een persoon aangesteld die voor ouders en leerlingen het aanspreekpunt is in geval van pesten en die het beleid tegen pesten coördineert.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie een veilige en respectvolle leeromgeving te bieden voor alle leerlingen, waarin pesten wordt voorkomen en adequaat wordt aangepakt.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de school een aanspreekpunt heeft voor ouders en leerlingen in geval van pesten, en dat er een coördinator is die het beleid tegen pesten uitvoert en bijstuurt waar nodig.

Concrete, meetbare doelstelling:
In het schooljaar 2023-2024 heeft de school een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in geval van pesten, en een coördinator die het beleid tegen pesten coördineert.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, heeft de school de volgende acties ondernomen:

  • Het aanstellen van een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in geval van pesten
  • Het aanstellen van een coördinator die het beleid tegen pesten uitvoert en bijstuurt waar nodig
  • Het ontwikkelen en implementeren van een beleid tegen pesten
  • Het regelmatig evalueren van het beleid en de uitvoering ervan
  • Het organiseren van workshops en trainingen voor het personeel om pesten te herkennen en aan te pakken

Meten van het resultaat

Het behalen van de ambitie en het doel wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Het aantal meldingen van pesten en de manier waarop deze zijn afgehandeld
  • De resultaten van de evaluatie van het beleid tegen pesten
  • De tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel over de aanpak van pesten op school
  • De aanwezigheid van workshops en trainingen voor het personeel om pesten te herkennen en aan te pakken.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer