{  VS 1.6  }

Hanteren meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Suggesties voor het invullen van VS 1.6

EIS:

De school hanteert de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast komt de school de verplichtingen na rond het melden, overleggen en aangifte doen van zedenmisdrijven.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om een veilige en beschermende omgeving te bieden voor alle leerlingen en medewerkers, waarbij huiselijk geweld, kindermishandeling en zedenmisdrijven adequaat worden aangepakt.

Beoogd resultaat

Alle medewerkers van de school zijn op de hoogte van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de verplichtingen rond het melden, overleggen en aangifte doen van zedenmisdrijven. Daarnaast worden signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en zedenmisdrijven tijdig en adequaat opgepakt en behandeld, zodat de veiligheid van leerlingen en medewerkers gewaarborgd blijft.

Meetbaar doel:
Alle medewerkers hebben de verplichte scholing inzake de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de verplichtingen rond het melden, overleggen en aangifte doen van zedenmisdrijven afgerond.

Gekoppelde acties

De school heeft de volgende acties ondernomen om het beoogde resultaat te behalen:

  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon, die fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen en medewerkers bij signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en zedenmisdrijven.
  • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor alle medewerkers, om hen bewust te maken van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de verplichtingen rond het melden, overleggen en aangifte doen van zedenmisdrijven.
  • Het opstellen en implementeren van een protocol voor de behandeling van signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en zedenmisdrijven.

Meten van het resultaat

De school meet of de beoogde ambitie/het doel bereikt is door:

  • Het periodiek evalueren van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en het protocol voor de behandeling van signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en zedenmisdrijven.
  • Het monitoren van het aantal meldingen en behandelingen van signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en zedenmisdrijven en het bijhouden van de resultaten van de scholing van medewerkers inzake de meldcode en verplichtingen rondom zedenmisdrijven.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer