{  VS 2.1  }

De school als oefenplaats voor het leven in de maatschappij

Suggesties voor het invullen van VS 2.1

EIS:

De school bereidt de leerlingen voor op het leven in de maatschappij. Zij creëert daarvoor een oefenplaats die leerlingen ondersteunt bij het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. In de school doen leerlingen ervaring op met de omgang met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving.

Ambitie van de school

Onze ambitie als school is om leerlingen voor te bereiden op het leven in de maatschappij door het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. Wij willen onze leerlingen helpen bij het begrijpen en omgaan met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen na hun schooltijd beschikken over de nodige sociale en maatschappelijke vaardigheden en begrip hebben van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving. Concreet doel is dat 90% van onze leerlingen aan het eind van groep 8 deze competenties beheersen.

Gekoppelde acties

Om dit doel te behalen zullen we verschillende acties ondernemen, zoals:

  • Het aanbieden van sociale vaardigheidstrainingen en maatschappij-gerelateerde lessen in ons curriculum.
  • Het creëren van een veilige leeromgeving waarin respect en tolerantie centraal staan.
  • Het organiseren van activiteiten en evenementen die de samenwerking en betrokkenheid van leerlingen met verschillende achtergronden bevorderen.
  • Het samenwerken met maatschappelijke organisaties en experts om leerlingen een bredere kijk te geven op de maatschappij.

Meten van het resultaat

Om te meten of we ons doel behalen, zullen we periodiek de competenties van leerlingen in kaart brengen en analyseren. We zullen ook regelmatig feedback vragen van leerlingen, ouders en docenten over hun ervaringen en percepties ten aanzien van de aangeboden activiteiten en lessen. Op basis hiervan kunnen we onze aanpak bijstellen en optimaliseren om ons doel te behalen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer