{  VS 2.2  }

Bestuur bevordert schoolklimaat in lijn met de basiswaarden

Suggesties voor het invullen van VS 2.2

EIS:

Het bestuur ziet erop toe dat de school zorg draagt voor een schoolklimaat dat in overeenstemming is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en bijdraagt aan de bevordering daarvan.

Ambitie van de school

De school heeft de ambitie om een inclusief, tolerant en democratisch schoolklimaat te creëren, waarin alle leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen. We willen onze leerlingen vormen tot actieve en betrokken burgers die de basiswaarden van de democratische rechtsstaat kennen en waarderen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 90% van de leerlingen aan het einde van het schooljaar aangeeft dat zij zich bewust zijn van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het belang van een democratisch schoolklimaat. Bovendien streven we ernaar dat 95% van de ouders en verzorgers tevreden is over de manier waarop de school deze waarden bevordert en in de praktijk brengt.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, onderneemt de school de volgende acties:
a. Het integreren van burgerschapsvorming in het curriculum, waarbij aandacht is voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
b. Het organiseren van workshops en gastlessen door experts op het gebied van democratie en rechtsstaat.
c. Het bevorderen van een open en respectvolle communicatie tussen leerlingen, docenten en ouders.
d. Het stimuleren van leerlingen om deel te nemen aan democratische besluitvormingsprocessen binnen de school, bijvoorbeeld via de leerlingenraad.
e. Het organiseren van themaweken en evenementen waarbij aandacht is voor diversiteit, inclusie en democratische waarden.

Meten van het resultaat

De school evalueert de voortgang en het succes van de genomen acties door:
a. Jaarlijkse enquêtes af te nemen onder leerlingen, ouders en verzorgers om hun tevredenheid en betrokkenheid bij het schoolklimaat te meten.
b. Het monitoren van de prestaties van leerlingen op het gebied van burgerschapsvorming en democratisch bewustzijn.
c. Het houden van periodieke evaluatiegesprekken met docenten om hun ervaringen en feedback te verzamelen.
d. Het analyseren van eventuele incidenten op school die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer