{  VS 2.3  }

Voorbeeldgedrag personeel

Suggesties voor het invullen van VS 2.3

EIS:

Het personeel van de school is in zijn gedrag een voorbeeld voor de leerlingen: personeelsleden leven de basiswaarden zichtbaar na.

Ambitie van de school

Onze ambitie als school is om een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving te bieden aan onze leerlingen waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de leerlingen de basiswaarden en normen van onze school overnemen en deze in hun eigen gedrag integreren.

Meetbaar doel:
We willen dat 90% van de leerlingen aan het einde van het schooljaar aangeeft dat ze vinden dat het personeel van de school in zijn gedrag een voorbeeld voor hen is.

Gekoppelde acties

Om deze stelling na te leven, zetten we als school de volgende acties in:

  • We stellen als school duidelijke basiswaarden en normen op en maken deze bekend aan leerlingen, ouders en personeel.
  • We integreren deze basiswaarden en normen in ons dagelijks handelen en maken dit zichtbaar voor onze leerlingen door middel van ons gedrag en onze communicatie.
  • We ondersteunen en trainen ons personeel om deze basiswaarden en normen zichtbaar te maken in hun gedrag.

Meten van het resultaat

We meten of onze ambitie/het doel is bereikt door middel van een jaarlijkse enquête onder onze leerlingen. We stellen hierin de vraag of zij vinden dat het personeel van de school in zijn gedrag een voorbeeld voor hen is en of zij de basiswaarden en normen van onze school terugzien in het gedrag van het personeel. Op basis van de resultaten van deze enquête kunnen we ons beleid en onze acties indien nodig bijsturen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer