{  VS 2.4  }

Aanpak schoolklimaat sluit aan op de leefwereld van de leerlingpopulatie

Suggesties voor het invullen van VS 2.4

EIS:

De school stemt aanpak en aanbod af op de leerlingenpopulatie van de school en de leefwereld van de leerlingen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om onderwijs te bieden dat aansluit op de behoeften en interesses van de leerlingenpopulatie en de leefwereld van de leerlingen.

Beoogd resultaat

Alle leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun niveau, achtergrond, behoeften en interesses. Ze voelen zich betrokken en gemotiveerd en behalen optimale leerresultaten.

Gekoppelde acties

  • We analyseren de leerlingenpopulatie en de leefwereld van de leerlingen om een goed beeld te krijgen van hun behoeften en interesses.
  • We ontwikkelen onderwijs dat aansluit bij deze behoeften en interesses en passen onze aanpak en ons aanbod daarop aan.
  • We maken gebruik van verschillende werkvormen en materialen om het onderwijs zo divers en inclusief mogelijk te maken.
  • We evalueren regelmatig de effectiviteit van onze aanpak en passen deze aan indien nodig.

Meten van het resultaat

  • Het monitoren van de leerresultaten en de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen.
  • Het regelmatig evalueren van ons onderwijs en de effectiviteit van onze aanpak.
  • Het verzamelen van feedback van ouders, leerlingen en collega’s en deze gebruiken om onze aanpak verder te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer