{  VS 2.5  }

Signaleren en corrigeren uitingen in strijd met de basiswaarden

Suggesties voor het invullen van VS 2.5

EIS:

De school signaleert en corrigeert de uitingen van leerlingen die met de basiswaarden in strijd zijn.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar een veilige en respectvolle omgeving te creëren waarin alle leerlingen de basiswaarden van onze samenleving begrijpen en respecteren.

Beoogd resultaat

Alle leerlingen begrijpen de basiswaarden van onze samenleving en tonen respectvol gedrag naar anderen.

Meetbaar doel:
Binnen twee schooljaren zullen 95% van onze leerlingen de basiswaarden van onze samenleving begrijpen en tonen zij respectvol gedrag naar anderen.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken, zullen we de volgende acties ondernemen:

  • We zullen lessen en activiteiten organiseren die gericht zijn op het begrijpen en respecteren van de basiswaarden van onze samenleving.
  • We zullen een positieve en respectvolle schoolcultuur bevorderen, waarin we het goede voorbeeld geven en positief gedrag belonen.
  • We zullen leerlingen die onrespectvol gedrag vertonen, aanspreken op hun gedrag en hen helpen begrijpen waarom hun uitingen niet in lijn zijn met de basiswaarden van onze samenleving.

Meten van het resultaat

Om te meten of we ons doel bereikt hebben, zullen we periodiek de volgende indicatoren monitoren:

  • Het aantal en de aard van uitingen van leerlingen die in strijd zijn met de basiswaarden van onze samenleving.
  • De resultaten van evaluaties van leerlingen en ouders over de schoolcultuur en veiligheid op school.
  • Het aantal meldingen van onrespectvol gedrag door leerlingen en het aantal keren dat docenten deze meldingen hebben moeten doen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer