{  OP 1.5  }

Suggesties voor het invullen van OP 1.5

EIS:

De school bereidt de leerlingen voor op de samenleving. Het aanbod draagt bij aan het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en aan het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen deel uit te maken en bij te dragen aan de pluriforme, democratische samenleving.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om leerlingen voor te bereiden op de samenleving door hen te voorzien van de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om actieve en verantwoordelijke burgers te worden in een pluriforme, democratische samenleving.

Beoogd resultaat

Ons beoogde resultaat is dat leerlingen na het voltooien van hun schoolopleiding beschikken over voldoende begrip en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, en dat ze sociale en maatschappelijke competenties hebben ontwikkeld die hen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische samenleving.

Gekoppelde acties

Om ons doel te bereiken hebben we verschillende acties opgesteld die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Enkele van deze acties zijn:

  • Het aanbieden van burgerschapsvorming in het curriculum van alle leerjaren, waarbij we leerlingen kennis laten maken met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en hen leren hoe ze deze waarden kunnen toepassen in de praktijk.
  • Het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen, zoals excursies, gastlessen en maatschappelijke stages.
  • Het bevorderen van actieve participatie van leerlingen in de schoolgemeenschap, door hen te betrekken bij besluitvormingsprocessen en medeverantwoordelijkheid te geven voor schoolactiviteiten.

Meten van het resultaat

We meten of ons doel is bereikt door middel van verschillende evaluaties en feedbacksystemen. Zo voeren we jaarlijks een evaluatie uit onder leerlingen, waarbij we peilen hoe zij de burgerschapsvorming en sociale en maatschappelijke competenties ervaren en welke verbeterpunten er zijn. Daarnaast houden we bij hoeveel leerlingen er deelnemen aan maatschappelijke stages en meten we de mate van participatie van leerlingen in de schoolgemeenschap. Deze gegevens gebruiken we om ons beleid waar nodig bij te sturen en te verbeteren.

Context van deze eis

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer