{  OP 1.2  }

Aanbod dekkend voor het examenprogramma

Suggesties voor het invullen van OP 1.2

EIS:

Het aanbod is dekkend voor examenprogramma’s. Onder aanbod verstaan we alle leerinhouden, ook die digitaal zijn of online aangeboden worden.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om een dekkend aanbod te bieden dat voldoet aan de examenprogramma’s voor alle vakken en leerjaren in het voortgezet onderwijs.

Beoogd resultaat

Het doel is dat al onze leerlingen volledig voorbereid zijn op hun examens met een diepgaand begrip van de examenstof. Dit houdt in dat zij niet alleen de vereiste kennis en vaardigheden bezitten, maar ook dat zij effectief kunnen toepassen wat zij hebben geleerd.

We streven ernaar dat minstens 95% van onze leerlingen slaagt voor het centraal examen van elk vak dat we aanbieden.

Gekoppelde acties

  • Elke drie jaar voeren we een grondige analyse uit van de examenprogramma’s voor alle vakken en leerjaren om ervoor te zorgen dat ons aanbod alle vereiste onderwerpen en leerinhouden omvat.
  • We ondersteunen onze docenten bij het ontwikkelen en implementeren van lesplannen die aansluiten bij de examenprogramma’s.
  • In het PTA zijn de relevante eindtermen opgenomen.
  • Jaarlijks wordt via onze digitale vakwerkplannen in OnSpect door elke vakgroep geëvalueerd of de resultaten voldoende overeenkomen met onze verwachtingen.

Meten van het resultaat

We analyseren de resultaten van examens om te beoordelen hoe goed ons aanbod de examenprogramma’s dekt. Deze analyses helpen ons om eventuele lacunes in onze dekking te identificeren en aan te pakken.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer