{  OP 1.3  }

Aanbod afgestemd op de leerlingpopulatie en behoeften van leerlingen

Suggesties voor het invullen van OP 1.3

EIS:

Het aanbod van de school is afgestemd op de leerlingenpopulatie en sluit aan bij het (taal)niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het aanbod wordt waar nodig gedurende de schoolloopbaan verdiept en verbreed, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Ambitie van de school

Wij streven ernaar om ons onderwijsaanbod nauwkeurig af te stemmen op de diversiteit en de specifieke behoeften van onze leerlingenpopulatie. Dit houdt in dat we rekening houden met het (taal)niveau en de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling, met als doel een ononderbroken ontwikkeling te waarborgen die aansluit bij hun capaciteiten en ambities.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat ons onderwijsaanbod afgestemd is op de leerlingpopulatie en de individuele behoeften en niveaus van onze leerlingen. We willen dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen benutten.

Gekoppelde acties

 • We monitoren voortdurend de onderwijsbehoeften en taalniveau van onze leerlingen. Hierbij maken we gebruik van verschillende instrumenten, zoals observaties, toetsen en gesprekken met leerlingen en ouders.
 • Elke vier jaar voeren we een uitgebreide analyse uit van onze leerlingpopulatie. Dit omvat een analyse van onze onderwijsresultaten, de NCO-rapportage en vragenlijsten voor leerlingen en ouders. Onderwerpen van de analyse zijn:
  • Sociaal-economische status
  • Sociale druk
  • Bijbaantjes
  • Taalniveau
  • Rekenniveau
  • Digitale bekwaamheid
  • Onderwijsbehoeften
  • Woonlocatie
  • Maatschappelijke opvattingen
  • Interesses en perspectieven voor toekomstige carrières.
 • Met het team reflecteren we op de analyse. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak met stappen die we ondernemen om aan te (blijven) sluiten op de leerlingpopulatie.
 • We bieden differentiatie in ons onderwijsaanbod. Dit betekent dat we lesgeven op verschillende niveaus en dat we binnen de lessen differentiëren op basis van niveau en onderwijsbehoeften.

Meten van het resultaat

 • De vierjaarlijkse analyse van de leerlingpopulatie wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de rapportage van het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO).
 • Elke vier jaar voeren we een uitgebreide analyse uit, inclusief vragenlijsten voor leerlingen en ouders.
 • We maken gebruik van feedback van leerlingen, ouders en docenten om te evalueren of ons onderwijsaanbod afgestemd is op de behoeften van onze leerlingen.
 • We voeren periodiek kwaliteitsgesprekken met ons team om te evalueren of we onze doelen bereiken en waar verbeterpunten liggen. Hierbij kijken we ook naar de ervaringen van leerlingen, ouders en andere stakeholders.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer