Suggesties voor het invullen van OP 1.3

EIS:

Het aanbod van de school is afgestemd op de leerlingenpopulatie en sluit aan bij het (taal)niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het aanbod wordt waar nodig gedurende de schoolloopbaan verdiept en verbreed, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om onderwijs te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften en taalniveau van de leerlingen op onze school. We streven ernaar om leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te bieden die past bij hun mogelijkheden en capaciteiten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat ons onderwijsaanbod afgestemd is op de individuele behoeften en niveaus van onze leerlingen. We willen dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen benutten. Daarnaast willen we dat leerlingen na het doorlopen van hun schoolloopbaan beschikken over de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om succesvol te zijn in hun vervolgopleiding of in de maatschappij.

Hierbij willen we concreet dat maximaal 5% van de leerlingen afstroomt naar een lager onderwijsniveau.

Gekoppelde acties

  • We monitoren voortdurend de onderwijsbehoeften en taalniveau van onze leerlingen. Hierbij maken we gebruik van verschillende instrumenten, zoals observaties, toetsen en gesprekken met leerlingen en ouders.
  • We bieden differentiatie in ons onderwijsaanbod. Dit betekent dat we lesgeven op verschillende niveaus en dat we binnen de lessen differentiëren op basis van niveau en onderwijsbehoeften.
  • We bieden leerlingen keuzemogelijkheden in hun leertraject. Hierbij houden we rekening met de individuele interesses en mogelijkheden van de leerling.
  • We hebben een zorgteam dat zich richt op het ondersteunen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het zorgteam werkt hierbij nauw samen met de leerling, ouders en docenten.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie en het doel bereikt zijn, maakt onze school gebruik van verschillende meetinstrumenten:

  • We monitoren voortdurend de leerresultaten van onze leerlingen. Hierbij kijken we niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de ontwikkeling van de leerling op verschillende vlakken.
  • We maken gebruik van feedback van leerlingen, ouders en docenten om te evalueren of ons onderwijsaanbod afgestemd is op de individuele behoeften van onze leerlingen.
  • We voeren periodiek kwaliteitsgesprekken met ons team om te evalueren of we onze doelen bereiken en waar verbeterpunten liggen. Hierbij kijken we ook naar de ervaringen van leerlingen, ouders en andere stakeholders.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer