Suggesties voor het invullen van OP 1.4

EIS:

Het aanbod is doelgericht, samenhangend en herkenbaar. Bovendien heeft de school de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren verdeeld.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om doelgericht, samenhangend en herkenbaar onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen, waarbij de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren verdeeld zijn.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen op een gestructureerde en samenhangende manier onderwijs ontvangen en dat zij hierdoor een goede basis hebben voor hun verdere studie of carrière.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken heeft de school verschillende acties ondernomen, zoals het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn dat de leerinhouden evenwichtig over de leerjaren verdeelt en zorgt voor samenhang tussen de verschillende vakken. Ook hebben we regelmatig overleg tussen docenten om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod doelgericht is en aansluit bij de behoeften van onze leerlingen.

Meten van het resultaat

Om te meten of onze ambitie bereikt is, gebruiken we verschillende meetinstrumenten, zoals leerlingevaluaties en feedback van ouders. Ook maken we gebruik van toetsen en examens om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en waar nodig bij te sturen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer