{  OP 1.6  }

Loopbaanoriëntatie / LOB

Suggesties voor het invullen van OP 1.6

EIS:

Het aanbod omvat mede activiteiten voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Ambitie van de school

Onze school erkent het belang van grondige loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) voor al onze leerlingen. Het doel is om elke leerling te voorzien van de kennis, vaardigheden en ervaringen die nodig zijn om weloverwogen keuzes te maken voor hun toekomstige onderwijs- en carrièrepaden. We streven ernaar een breed scala aan activiteiten te bieden die bijdragen aan de ontwikkeling van zelfkennis, wereldoriëntatie en het vermogen tot het maken van onderbouwde beslissingen.

Beoogd resultaat

Leerlingen kunnen weloverwogen keuzes maken voor hun vervolgopleiding en toekomstige loopbaan door een beter begrip van hun eigen vaardigheden en mogelijkheden.

Gekoppelde acties

  • Wij hebben twee decanen/loopbaanadviseurs beschikbaar voor alle leerlingen. Zij bieden individuele begeleiding, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en staan klaar om vragen te beantwoorden over studiekeuzes en carrièremogelijkheden.
  • Elke leerling bouwt gedurende hun schoolloopbaan aan een digitaal loopbaanportfolio. Hierin documenteren zij hun interesses, vaardigheden, behaalde resultaten, en reflecties op loopbaanoriëntatie-activiteiten.
  • We organiseren meeloopdagen en stages bij verschillende bedrijven en instellingen. Dit geeft leerlingen de kans om praktijkervaring op te doen en inzicht te krijgen in diverse beroepen en werkomgevingen.
  • We bieden toegang tot diverse tests die leerlingen helpen hun interesses en capaciteiten in kaart te brengen. Deze tests vormen een waardevolle bron van informatie voor het maken van toekomstige onderwijs- en loopbaankeuzes.

Meten van het resultaat

  • We evalueren regelmatig de effectiviteit van onze loopbaanoriëntatie- en begeleidingsactiviteiten door feedback te verzamelen van leerlingen.
  • Door het digitale loopbaanportfolio kunnen we de ontwikkeling van elke leerling op het gebied van loopbaanoriëntatie volgen. Dit stelt ons in staat om de begeleiding waar nodig bij te sturen en te personaliseren.
  • We houden bij waar onze schoolverlaters terechtkomen na hun tijd bij ons, zowel in termen van vervolgonderwijs als eerste stappen op de arbeidsmarkt. Deze informatie helpt ons om onze LOB-activiteiten verder te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer