Suggesties voor het invullen van OP 1.7

EIS:

Stages kunnen, met name in het vmbo, onderdeel uitmaken van het aanbod. Wanneer een school stages aanbiedt, zorgt ze ervoor dat de inhoud en vormgeving van de stage bijdraagt aan de voorbereiding van de leerling op het vervolgonderwijs en de samenleving. Het stageplan voldoet aan de regels conform artikel 2.34,2.35,2.36 en 2.39 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Ambitie van de school

De school wil goede stages bieden die vmbo-leerlingen voorbereiden op hun toekomstige opleiding en werk.

Beoogd resultaat

Leerlingen zijn na hun stage beter voorbereid op hun vervolgstudie en beroepskeuze.

Gekoppelde acties

  • Samenwerken met bedrijven voor goede stageplaatsen.
  • Een stageplan maken volgens de regels.
  • Een stagecoördinator aanstellen voor begeleiding.
  • Leerlingen voorlichten over stagekeuzes.
  • Stages regelmatig evalueren en verbeteren.

Meten van het resultaat

Een keer in het jaar:

  • Evaluaties met stagebedrijven uitvoeren.
  • Feedback van leerlingen verzamelen.
  • Voortgang en resultaten van leerlingen analyseren.
  • Stageplan op basis van feedback aanpassen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer