Suggesties voor het invullen van OP 1.1

EIS:

De school bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Zij biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om onze leerlingen met een breed aanbod uitstekend voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hen te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien en succesvol kunnen zijn in hun toekomstige studies en carrière.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat al onze leerlingen na het voltooien van hun middelbare schooltijd goed zijn voorbereid op hun vervolgstudie en dat zij beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes om zelfstandig en kritisch te kunnen denken. Hierbij streven we ernaar dat minstens 75% van onze leerlingen wordt toegelaten tot de studie van hun eerste keuze.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, bieden we als school een breed en op de kerndoelen gebaseerd onderwijsaanbod aan. Dit omvat een mix van verplichte vakken en keuzevakken, waarmee we leerlingen de ruimte geven om hun interesses te ontdekken en te ontwikkelen. We zorgen voor een inspirerende leeromgeving met moderne leermiddelen en stimuleren docenten om innovatieve en interactieve lesmethoden toe te passen.

We begeleiden onze leerlingen intensief bij hun studiekeuzeproces en bieden loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma’s aan, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun toekomstige studie en carrière. Daarnaast organiseren we regelmatig gastcolleges, excursies en stages om leerlingen in contact te brengen met verschillende beroepsvelden en praktische ervaring op te laten doen.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie en het beoogde resultaat behalen, maken we gebruik van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. We analyseren jaarlijks het slagingspercentage en de toelatingscijfers van onze leerlingen bij vervolgstudies. Daarnaast voeren we regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder zowel leerlingen als ouders om hun ervaringen en feedback te verzamelen.

We monitoren ook de voortgang van individuele leerlingen om te zien of ze zich volgens hun persoonlijke leerdoelen ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met hun studieresultaten, deelname aan buitenschoolse activiteiten en hun welzijn. Indien nodig passen we onze aanpak aan om het beste uit elke leerling te halen.

Op basis van deze metingen en analyses evalueren we onze aanpak en stellen we verbeterplannen op om continu de kwaliteit van ons onderwijs en de voorbereiding op het vervolgonderwijs te waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer