{  OP 2.3  }

Informeren ouders over voortgang van hun kind

Suggesties voor het invullen van OP 2.3

EIS:

De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om ouders regelmatig op de hoogte te stellen van de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.

Beoogd resultaat

Ouders zijn goed geïnformeerd over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind op school. De ouders ervaren zelf ook dat ze goed geïnformeerd zijn op dit gebied.

Gekoppelde acties

  • We verstrekken aan het begin van het schooljaar informatie over de manier waarop we communiceren met ouders over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.
  • We organiseren minimaal twee keer per jaar ouderavonden, waarbij ouders persoonlijk met de mentor van hun kind kunnen spreken over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.
  • Tussentijds hebben ouders inzicht via een leerlingvolgsysteem tot de cijfers en het gedrag van hun kind, zodat ze op de hoogte blijven van de prestaties van hun kind.
  • Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor van hun kind om vragen te stellen over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.

Meten van het resultaat

We evalueren jaarlijks tijdens de kwaliteitscyclus of we voldoende aan deze stelling hebben voldaan. We verzamelen feedback van ouders en bekijken de opkomst bij ouderavonden en de mate waarin ouders gebruikmaken van de mogelijkheid om contact op te nemen met de mentor van hun kind. Op basis hiervan kunnen we bijsturen en verbeteringen aanbrengen in onze aanpak om de ambitie te behalen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer