{  OP 2.4  }

Begeleiding en ondersteuning van de leerling

Suggesties voor het invullen van OP 2.4

EIS:

De leerlingen krijgen de begeleiding die zij nodig hebben om het onderwijsprogramma beter te kunnen doorlopen. De school besteedt op een structurele en herkenbare manier aandacht aan het bestrijden van (taal)achterstanden. Wanneer individuele of groepen leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er nodig is om op eventuele achterstanden of voorsprongen in de ontwikkeling van leerlingen in te spelen. De school biedt de begeleiding vervolgens gestructureerd aan. Waar nodig betrekt de school het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties bij de begeleiding van de leerlingen.

Ambitie van de school

De school heeft de ambitie om elke leerling de best mogelijke begeleiding te bieden, zodat zij het onderwijsprogramma succesvol kunnen doorlopen. Hierbij ligt de focus op het structureel en herkenbaar bestrijden van (taal)achterstanden en het inspelen op individuele behoeften van leerlingen. De school streeft ernaar om nauw samen te werken met het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties om een breed scala aan ondersteuning te bieden.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen, ongeacht hun individuele situatie of achtergrond, de begeleiding krijgen die zij nodig hebben om het onderwijsprogramma beter te doorlopen. Daarnaast wil de school (taal)achterstanden effectief bestrijden en de ontwikkeling van leerlingen met achterstanden of voorsprongen bevorderen.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, onderneemt de school de volgende acties:

a. Het in kaart brengen van de individuele behoeften van leerlingen door middel van periodieke monitoring en evaluatie.
b. Het ontwikkelen en implementeren van individuele ondersteuningsplannen voor leerlingen met (taal)achterstanden of andere specifieke behoeften.
c. Het organiseren van extra begeleiding, zoals bijlessen, huiswerkbegeleiding en taalondersteuning, zowel binnen als buiten schooltijd.
d. Het betrekken van het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties bij de begeleiding van leerlingen waar nodig.
e. Het aanbieden van professionaliseringstrajecten voor docenten en begeleiders, zodat zij effectief kunnen inspelen op de diverse behoeften van leerlingen.
f. Het betrekken van ouders en verzorgers bij het ondersteuningsproces en het informeren over de voortgang en begeleiding van hun kind.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang en effectiviteit van de begeleiding op verschillende manieren:

a. Door het analyseren van de resultaten van periodieke toetsen en examens om de vooruitgang van leerlingen in kaart te brengen.
b. Door het evalueren van de individuele ondersteuningsplannen en het aanpassen waar nodig.
c. Door het monitoren van de deelname en tevredenheid van leerlingen en ouders met betrekking tot de extra begeleiding en ondersteuning.
d. Door het bijhouden van de voortgang in samenwerking met het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties.
e. Door het evalueren van de professionaliseringstrajecten en de toepassing van de opgedane kennis en vaardigheden door docenten en begeleiders in de praktijk.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer